Radar, měření rychlosti, statistika provozu

Image

    Vyrábíme různé druhy dopravního značení a řídící systémy pro dopravu. Dopravní značky se světelným zvýrazněním, informační displeje pro řízení dopravy, radarové měření a zobrazení aktuální rychlosti projíždějících vozidel. Statistická měření projíždějících vozidel a jejich vyhodnocení. Řízení inteligentních semaforů, které dají signál STŮJ! rychle jedoucím vozidlům a tím přispívají k bezpečnosti provozu.
   Podíleli jsme se na vývoji a výrobě elektronické části zařízení pro provozní informaci "Sympatické měření rychlosti DAVID - 1" vlastněné společností GRADIOR GROUP a.s.

Image